Komisja ds. Biur Karier przy KRASP

Komisja ds. Biur Karier przy KRASP

Agnieszka Dudziak, kierownik Sekcji Karier UJ, została wybrana na reprezentanta biur karier uczelni województwa małopolskiego w Komisji ds. Biur Karier przy KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Komisja ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP powstała z inicjatywy biur karier, biorących udział w Kongresie ABK zorganizowanym w 2014 roku przez Rzecznika Praw Absolwentów. Oficjalnie została powołana rok później – 26 października 2015 roku.

O tym, czym jest KRASP, czym się zajmuje i jakie ma zadania można przeczytać tutaj:  www.krasp.org.pl/pl/czym_jest_krasp/o_krasp

 

Cele Komisji:

 1. Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami,
 2. Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego dialogu z gospodarką,
 3. Kreowanie właściwych warunków dla wspierania studentów w wejściu na rynek pracy,
 4. Ułatwienie przepływu informacji na temat zapotrzebowania gospodarki na wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 5. Wspieranie Akademickich Biur Karier w działaniach na rzecz studentów i rynku pracy.
 6. Działania zmierzające do uwzględnienia Akademickich Biur Karier w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


Cele te będą realizowane poprzez:

 • Organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń dla ABK
 • Organizowanie seminariów i konferencji dla pracodawców i środowiska akademickiego
 • Ścisłą współpracę z organizacjami zrzeszającymi pracodawców
 • Ścisłą współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ścisłą współpracę z organizacjami zajmującymi się tematyką rynku pracy, doradztwa kariery oraz coachingu


Zadania do zrealizowania:

 1. Wypracowanie standardów funkcjonowania ABK w uczelniach wyższych
 2. Wypracowanie wspólnej metodologii badań losów zawodowych absolwentów oraz rekomendacji dotyczących sposobów ich wykorzystania przez uczelniane zespoły ds. Jakości kształcenia
 3. Wypracowanie, wspólnie z partnerami społecznymi, rekomendacji dla uczelni dotyczących kompetencji oraz kierunków kształcenia, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy
 4. Wypracowanie alternatywnych sposobów finansowania doradztwa kariery dla studentów uczelni

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Akademickich Biur Karier wszystkich województw oraz wszystkich typów uczelni, są oni powoływani na okres 2 lat.