Komisja ds. Biur Karier przy KRASP

Komisja ds. Biur Karier przy KRASP

Agnieszka Dudziak, kierownik Biura Karier UJ, została wybrana po raz kolejny na reprezentanta biur karier uczelni województwa małopolskiego w Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP (KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Komisja powstała z inicjatywy biur karier, biorących udział w Kongresie ABK zorganizowanym w 2014 roku przez Rzecznika Praw Absolwentów. Oficjalnie została powołana rok później – 26 października 2015 roku.

O tym, czym jest KRASP i jakie ma zadania, możemy przeczytać tutaj.
 
 

Cele Komisji:
1. Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami,
2. Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego dialogu z gospodarką,
3. Kreowanie właściwych warunków dla wspierania studentów w wejściu na rynek pracy,
4. Ułatwienie przepływu informacji na temat zapotrzebowania gospodarki na wysoko wykwalifikowaną kadrę,
5. Wspieranie Akademickich Biur Karier w działaniach na rzecz studentów i rynku pracy.
6. Działania zmierzające do uwzględnienia Akademickich Biur Karier w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Cele te są realizowane poprzez:
• Organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń dla ABK
• Organizowanie seminariów i konferencji dla pracodawców i środowiska akademickiego
• Ścisłą współpracę z organizacjami zrzeszającymi pracodawców
• Ścisłą współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
• Ścisłą współpracę z organizacjami zajmującymi się tematyką rynku pracy, doradztwa kariery oraz coachingu

Realizowane zadania:
1. Wypracowanie standardów funkcjonowania ABK w uczelniach wyższych
2. Wypracowanie wspólnej metodologii badań losów zawodowych absolwentów oraz rekomendacji dotyczących sposobów ich wykorzystania przez uczelniane zespoły ds. Jakości kształcenia
3. Wypracowanie, wspólnie z partnerami społecznymi, rekomendacji dla uczelni dotyczących kompetencji oraz kierunków kształcenia, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy
4. Wypracowanie alternatywnych sposobów finansowania doradztwa kariery dla studentów uczelni