Absolwenci UJ

Zdjęcie przedstawiające dr. Rybkowskiego

dr hab. Radosław Rybkowski
Pełnomocnik Rektora UJ ds. absolwentów


Biuro
Sekcja Karier, ul. Straszewskiego 25/12
tel. 519 078 316
e-mail: radoslaw.rybkowski@uj.edu.pl