Współpraca z wydziałami i organizacjami studenckimi

Biuro Karier kieruje swoją ofertę do wszystkich studentów naszej uczelni, dlatego też szkolenia, czy spotkania z firmami są ogólnodostępne, a udział w nich wymaga wyłącznie wcześniejszego zapisu oraz przestrzegania zasad uczestnictwa.

Kalendarz wydarzeń planowany jest na początku roku akademickiego, ale również i w czasie danego semestru istnieje możliwość zorganizowania wybranych przedsięwzięć, przeznaczonych dla studentów konkretnego wydziału lub kierunku.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

1. Szkolenia z zakresu: aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna;

Kontakt: magdalena.kwak@uj.edu.pl 


2. Szkolenia rozwijające umiejętności interpersonalne, np.: autoprezentacja, komunikacja, wystąpienia publiczne, szkolenia z przygotowania dokumentów aplikacyjnych po angielsku;

Kontakt: urszula.korczak@uj.edu.pl,

olga.frey@uj.edu.pl (urlop macierzyński)


3. Spotkania z przedstawicielami firm;

Kontakt: urszula.korczak@uj.edu.pl, magdalena.kwak@uj.edu.pl

olga.frey@uj.edu.pl (urlop macierzyński)

 

W każdym przypadku prosimy o:

1. Przesłanie formalnego zgłoszenia/prośby o zorganizowanie jednego z wymienionych przedsięwzięć na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację zadania (j.w.) - w przypadku szkoleń, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, a w przypadku spotkań z firmami co najmniej dwa miesiące wcześniej;

2. Wskazanie osoby do kontaktu po stronie wydziału/instytutu/organizacji;

3. Udostępnienie sali na czas wydarzenia (wyposażonej w komputer oraz rzutnik);

4. Przeprowadzenie akcji informującej o danym wydarzeniu.


Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają poszczególni pracownicy Biura Karier.