O Nas

Kim jesteśmy?

Sekcja Karier w 2015 r.:

122 szkolenia (skorzystały z nich 1952 osoby),

14 prezentacji firm i instytucji,

8 wykładów,

Targi Kariery i Jobs Spot,

międzynarodowe wirtualne targi pracy Career Virtual Fair: the international career day entirely online!,

7435 ofert pracy, praktyk i wolontariatu na stronie www.kariera.uj.edu.pl,

doradztwo, konsultacje i współpraca z absolwentami.

 

W związku z Zarządzeniem nr 100 Rektora UJ z 11 października 2013 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej UJ w Regulaminie organizacyjnym UJ i w Instrukcji kancelaryjnej UJ, z dniem 1 listopada br. Biuro Karier zostało przekształcone w Sekcję Karier.

Sekcja Karier (dawniej Biuro Karier UJ) to miejsce, w którym studenci i absolwenci UJ mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Dzięki nam mogą zaplanować swoją drogę profesjonalnego rozwoju, dowiedzieć się, jak skutecznie szukać pracy i dzięki temu świadomie dokonywać wyborów, aby realizować się zawodowo.

Podpowiadamy, jak dobrze wykorzystać czas podczas studiów oraz po ich ukończeniu. Dostarczamy wiedzy, rozwijamy umiejętności i kształtujemy postawy. Nasze cele realizujemy poprzez trzy podstawowe aktywności: informowanie, szkolenia i doradztwo zawodowe.
 

Trochę historii...

Pierwsze uczelniane Biura Karier w Europie powstały ponad sto lat temu w Wielkiej Brytanii. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku również polskie uczelnie zaczęły wdrażać ideę wspierania studentów i absolwentów w wejściu w życie zawodowe.

Sekcja Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje od 2001 roku. Dla wielu młodych ludzi jesteśmy pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy.

Misja Sekcji Karier UJ

Misją Sekcji Karier UJ jest aktywne wspieranie studentów i absolwentów UJ w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy oraz rozwoju zawodowym.

Naszą misję realizujemy m. in. poprzez:

 • świadczenie usług doradczych dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów,
   
 • organizację i prowadzenie szkoleń dotyczących umiejętności potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy,
   
 • udzielanie informacji dotyczących rynku pracy i edukacji,
   
 • prowadzenie projektów badawczych

Pracownicy Sekcji Karier UJ

mgr Agnieszka Dudziak - kierownik Sekcji

 • e-mail: agnieszka.dudziak@uj.edu.pl
 • tel. 519 347 551


mgr Olga Frey (urlop macierzyński)

 • psycholog, trener
 • działalność promocyjna, kontakty z firmami
 • prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności miękkich
 • współpraca z jednostkami uczelnianymi i instytucjami rynku pracy
 • współpraca międzynarodowa
 • e-mail: olga.frey@uj.edu.pl
 • tel. 12 663 39 00
 

mgr Urszula Korczak

 • organizacja szkoleń
 • kontakty z firmami
 • obsługa strony i social mediów
 • e-mail: urszula.korczak@uj.edu.pl
 

mgr Magdalena Kwak - Wójcik

 • socjolog, doradca zawodowy
 • indywidualne konsultacje doradcze dla studentów i absolwentów UJ
 • prowadzenie szkoleń z zakresu rynku pracy
 • współpraca z pracodawcami
 • nieobowiązkowe praktyki studenckie
 • e-mail: magdalena.kwak@uj.edu.pl

 

mgr Paulina Hojda
 • socjolog
 • projekty badawcze
 • e-mail: paulina.hojda@uj.edu.pl

 

dr Piotr Rapciak

 • współpraca z absolwentami
 • e-mail: piotr.rapciak@uj.edu.pl
 • 505 303 207

 

lic. Olga Jando

 • realizacja działań promocyjnych
 • e-mail: olga.jando@uj.edu.pl