Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Biuro Karier UJ należy do „Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego". Jest to grupa instytucji, zajmujących się kształceniem przez całe życie w regionie. Celem Partnerstwa jest integracja tych instytucji i wdrażanie kierunków rozwoju uczenia się przez całe życie w Małopolsce, a co za tym idzie, ułatwienie mieszkańcom regionu wyboru wartościowych i dobrych jakościowo form dokształcania się spośród ogromu możliwości na rynku usług edukacyjno-szkoleniowych.

Główne cele projektu:

  1. wsparcie polityki kształcenia przez całe życie w Regionie;
  2. rozwój współpracy instytucji z obszaru edukacji, szkoleń, zatrudnienia;
  3. promocja korzyści kształcenia przez całe życie.