Ewaluacja działań SK UJ

obrazek pokazujący wykres

Ciągle dbamy o to, aby zapewnić klientom naszego biura jak najwyższy poziom usług. Dlatego od 2013r. rozpoczęliśmy regularne badanie poziomu satysfakcji z organizowanych przez nas działań: szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz uczestnictwa w nieobowiązkowych praktykach studenckich. Wierzymy, że dzięki pozyskaniu informacji zwrotnej od studentów oraz absolwentów, możemy doskonalić i optymalizować ofertę jednostki, uwzględniając ich potrzeby. Prawdopodobnie jesteśmy jednym z nielicznych biur karier w Polsce, które prowadzą badania ewaluacyjne swojej działalności.

Ewaluacja szkoleń

Każde organizowane przez nas szkolenie podlega wewnętrznej ewaluacji, tzn. uczestnicy warsztatów mają szansę przekazać nam swoją opinię w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej. Praktycznie wszyscy zwracają nam wypełnione ankiety, co bardzo sobie cenimy! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z corocznymi wynikami badań satysfakcji ze szkoleń, publikowanymi w kolumnie po prawej.

Ewaluacja doradztwa zawodowego

Każdy uczestnik indywidualnych konsultacji ma szansę podzielić się z nami swoją opinią w krótkiej ankiecie ewaluacyjnej. W badaniu tym ankieta jest przekazywana uczestnikom za pośrednictwem Internetu. W pierwszej edycji uzyskano dość wysoki, jak na tego typu badanie - 51% poziom zwrotu ankiet.

Średnia z ogólnych ocen spotkania wyniosła 6,0 przy zastosowaniu 7-stopniowej skali. Wszystkie szczegółowe obszary konsultacji zostały również ocenione wysoko lub bardzo wysoko przez uczestników.

Ewaluacja doradztwa 2016

Ewaluacja nieobowiązkowych praktyk studenckich

Chcąc uzyskać bezpośrednią informację zwrotną dotyczącą satysfakcji z praktyki, wprowadziliśmy krótkie badanie opinii studentów, którzy zrealizowali nieobowiązkowe praktyki za pośrednictwem Sekcji Karier.
W badaniu tym również zastosowano ankietę internetową, a wyniki dodatkowo uzupełniono analizą danych zastanych (m.in. programów praktyk).  

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które przedstawione zostały w załączonych poniżej plikach:

Ewaluacja praktyk 2014

Ewaluacja praktyk 2015

Ewaluacja praktyk 2016