Poznaj swoje predyspozycje zawodowe - wypełnij Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Biuro Karier UJ oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zapraszają do skorzystania z możliwości poznania swoich zainteresowań i preferencji zawodowych.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje do 60 minut.

Po wypełnieniu KZZ, osoby będą umawiane na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym, który zinterpretuje wyniki kwestionariusza (spotkanie odbędzie się w kolejnych dniach po zakończeniu sesji z KZZ.

 

Termin i godziny do wyboru

15.01 (poniedziałek), godz. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00

19.01 (piątek), godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30

22.01 (poniedzaiłek), godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, pokój 109 (I piętro)

 

UWAGA: ilość osób jest ograniczona!


ZAPISY:
wyślij e-mail o tytule "KZZ + wybraną datę i godzinę na adres: magdalena.kwak@uj.edu.pl (w treści podaj swoje imię i nazwisko, nr telefonu, wydział, kierunek, rok studiów) i czekaj na potwierdzenie.

Data opublikowania: 04.01.2018
Osoba publikująca: Magdalena Kwak-Wójcik