Szkolenie: Pierwszy raz na rynku pracy

Biuro Karier UJ oraz Wszechnica UJ zapraszają na szkolenie "Pierwszy raz na rynku pracy".


Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy wynikające z umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zachowaniu poufności.


Warto skorzystać ze szkolenia by zdobyć istotną wiedzę i uniknąć niespodzianek w myśl zasady ignorantia iuris nocet –nieznajomość prawa szkodzi.
Uczestnicy dowiedzą się jaki jest cel umowy o zakazie konkurencji i z czym wiąże się jej podpisanie.
Szkolenie pozwoli przyszłym i obecnym pracownikom poznać swoje obowiązki, a także obowiązki, jakie ma wobec nich pracodawca.


Trener, radca prawny Agnieszka Macura, wyjaśni także czym jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz na jakie konsekwencje się narażamy ujawniając ją.


Termin: 10 stycznia (środa)


Miejsce: ul. Sławkowska 10, siedziba Wszechnicy UJ


Godziny: 14:00 - 18:00

Zapisy: http://oferty.kariera.uj.edu.pl/site/subscribe/Q8IZW6EF


Serdecznie zapraszamy!

Data opublikowania: 03.01.2018
Osoba publikująca: Urszula Korczak