Konkurs dla studentów dziennikarstwa

 

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej zaprasza studentów dziennikarstwa z całej UE do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.
 
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego artykułu, który
w oryginalny i ciekawy sposób opisze wybrany projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. Opisywane projekty powinny wspierać inteligentny, sprzyjający włączeniu społecznemu lub zrównoważony wzrost i w szczególności dotyczyć tworzenia miejsc pracy, poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. Przykłady takich projektów można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects

 

 


Główne zasady konkursu:

Data opublikowania: 21.08.2017
Osoba publikująca: Magdalena Kwak-Wójcik