Program Alumni UJ

Planujesz karierę - skorzystaj z wiedzy i doświadczenia mentorów

Projekt Mentoringowy to jeden z naszych priorytetów w Programie Alumni UJ realizowanym przez Sekcję Karier UJ. Mentoring przynosi wiele korzyści dla rozwoju zawodowego, począwszy od szansy przezwyciężenia własnych obaw oraz ograniczeń, poprzez znalezienie pomysłu na swoją przyszłość zawodową, a kończąc na możliwości zbudowania osobistego planu rozwoju i kariery.

Do współpracy przy realizacji Projektu Mentoringowego zapraszamy absolwentów naszej Uczelni, którzy mogliby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi studentami. W ramach Projektu odbywają się wykłady, szkolenia, warsztaty, webinaria, konsultacje indywidualne. Chodzi nam o przekazanie nie tylko wiedzy teoretycznej związanej z rynkiem pracy, ale także praktycznych informacji i porad mogących we wszelaki sposób pomóc osobom wchodzącym dopiero na ten rynek. Spotkanie z mentorem, szkolenia, prace nad konkretnym projektem czy indywidualne konsultacje są ważnym doświadczeniem dla uczestników takiego przedsięwzięcia.

Do tej pory odbyły się trzy edycje Projektu Mentoringowego. O dwóch pierwszych możecie Państwo przeczytać w zakładce obok, informacja o trzeciej pojawi się niebawem.

Czwarta edycja Projektu rozpocznie się w listopadzie. Wszystkich, którzy zechcieliby zostać naszymi Mentorami zapraszamy do współpracy. Jej zakres, tematykę, formę omawiamy z każdym indywidualnie. Zajęcia mogą mieć charakter stacjonarny, mogą być również realizowane jako webinaria.

Regulamin Projektu Mentoringowego oraz formularz aplikacyjny znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach:

Regulamin Projektu Mentoringowego

Formularz aplikacyjny

Wszelkie pytania dotyczące projektu mentoringowego prosimy kierować na adres alumni@uj.edu.pl.

Platforma internetowa

Jednym z elementów Programu jest specjalna platforma internetowa dedykowana Absolwentom (alumni.uj.edu.pl). Jest to miejsce, w którym można wymienić się doświadczeniami, kontaktami, odnaleźć dawnych znajomych oraz dzielić się swoją wiedzą. W serwisie mogą rejestrować się także Pracodawcy, którzy znajdą tu wykształconych kierunkowo, potencjalnych pracowników oraz mają możliwość zamieszczania ofert pracy.

Platforma jest też miejscem, gdzie znajdziemy wszystkie aktualne informacje o różnych wydarzeniach dedykowanych absolwentom. W ramach Programu Alumni UJ organizowane będą szkolenia, konferencje, wykłady, prezentacje, spotkania networkingowe, a już teraz realizowany jest Projekt Mentoringowy.

Program Alumni UJ

W roku 2014 Uniwersytet Jagielloński podjął decyzję, by ożywić relacje z absolwentami - aby uzyskanie dyplomu najstarszej polskiej uczelni było nie tylko powodem do dumy, ale i okazją do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Zadaniem Programu Alumni UJ jest nie tylko wspieranie tych, którzy kiedyś byli studentami naszego Uniwersytetu, ale także umożliwienie naszym Absolwentom dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami.

Do kluczowych obszarów naszych działań należą:

  • wspieranie rozwoju zawodowego Absolwentów poprzez stale poszerzaną ofertę szkoleń i warsztatów oraz ofert pracy;
  • działanie platformy internetowej umożliwiającej integrację na linii Absolwent - uczelnia – biznes, a także przekazywanie informacji o ofercie skierowanej do Absolwentów;
  • korzystanie z wiedzy i doświadczeń Absolwentów naszego Uniwersytetu dla dalszego doskonalenia programów nauczania.


Program Alumni UJ dedykowany jest wszystkim Absolwentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezależnie od daty ukończenia studiów.